Νέο πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία"

Νέο πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία"

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η  μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 (με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€)

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%), προκύπτουν από το άθροισμα:

  • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
  • Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • Σύνολο Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • Σύνολο των Ενοικίων και λειτουργικών εξόδων
  • Σύνολο Παροχών σε εργαζομένους

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ενίσχυσης είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 09 Οκτωβρίου 2020.

Τηλεφωνήστε μας στο 2310 202085 ή στείλτε μας e-mail για να σας υπoδείξουμε την κατάλληλη λύση για την επιχείρηση σας.