Ιασωνίδου 8 (Κέντρο, Καμάρα), Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος

Καλλιδρομίου 87-89 (Κέντρο), Αθήνα, 2ος όροφος