Σχετικά με μας

Η MediaSoft International είναι μια δυναμική και καινοτόμος εταιρεία συμβούλων μηχανικών και υψηλής τεχνολογίας, με σαφή εξειδίκευση στην υποβολή προτάσεων για επιδοτήσεις, στην υποστήριξη επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση Προηγμένων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με έδρα τη Θεσσαλονίκη όπου και βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει ιδρυθεί υποκατάστημα στην Αθήνα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει άρρηκτη συνεργασία και διατηρεί άμεση πρόσβαση με διεθνώς ανεγνωρισμένα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής ανά τον κόσμο.

Η MediaSoft διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση προτάσεων για επιδοτούμενα προγράμματα. Ειδικότερα από το 2006 έως σήμερα έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία περισσότερες από 800 προτάσεις με απόλυτη επιτυχία στη Βόρεια Ελλάδα, στα προγράμματα Μεταποίηση-Τουρισμός, Ολοκληρωμένα Αστικά, Εμπόριο Υπηρεσίες, ΥΠΑΝ, ΕΟΜΜΕΧ. Στόχος μας για τα επερχόμενα προγράμματα είναι να επεκταθούμε και στην Αττική.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας των στελεχών της εταιρίας στα παραπάνω προγράμματα, της γνώσης των καταρτισμένων μηχανικών για την ισχύουσα νομοθεσία και της μεθοδικότητας που ακολουθείται στην υλοποίηση προτάσεων, βοηθά ακόμη περισσότερο στην τάχιστη και χωρίς προβλήματα υλοποίηση των επενδύσεων. 

Οι κατηγορίες εξειδίκευσης της εταιρείας, έχουν ως ακολούθως:

Ο αντικειμενικός στόχος της εταιρείας είναι να αποτελέσει ένα One-Stop Shopping Center για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την ευρύτερη βιομηχανία παραγωγής και εξυπηρέτησης λογισμικού, σε συνδυασμό με την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα προηγμένων τεχνολογιών Πληροφορικής και καινοτομιών Διαδικτύου.