Ανάπτυξη Λογισμικού

Η Mediasoft αναπτύσει εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας τα τελειότερα εργαλεία προγραμματισμού. Επιγραμματικά, οι τομείς στους οποίους ειδικεύεται είναι οι παρακάτω :

  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού κατά παραγγελία
  • Ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Ανάπτυξη λογισμικού εταιρικής παρουσίασης
  • Κατασκευή, αναπαραγωγή, συσκευασία του μέσου διάθεσης της εταιρικής παρουσίασης
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (Front-store)
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) 

Επικοινωνήστε με το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού της Mediasoft International για περισσότερες πληροφορίες.