Προστασία Λογισμικού (Cd-Cops) 

Το CD-COPS είναι σε διεθνές επίπεδο, ένα από τα ηγετικά προϊόντα στην αγορά των συστημάτων προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής, χρήσης και πρόσβασης λογισμικού.

Το σύστημα CD-COPS αναγνωρίζει το πρωτότυπο CD-ROM και απορρίπτει όλα τα αντίγραφα που παράγονται είτε με χρήση εγγραφέα CD-R, είτε με παράνομες μήτρες από επαγγελματικές πειρατικές εγκαταστάσεις. Το σύστημα μετρά και ελέγχει στοιχειώδεις και απείρως μικρές διαφορές επί του αποτυπώματος (fingerprint) του CD-ROM, ώστε μετά βεβαιότητας να απορρίψει τα παράνομα αντίγραφα.

Το αποτύπωμα αυτό, εκφράζεται σαν μοναδικός κωδικός πρόσβασης και είναι δημόσιος (δεν είναι εμπιστευτικός). Ο κωδικός είναι ίδιος για όλα τα CD-ROM της ίδιας παραγωγής και μπορεί να τυπωθεί στο CD-ROM, ή στη συσκευασία του.

Κατά την εγκατάσταση της προστατευμένης λογισμικής εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης. Η εισαγωγή του κωδικού γίνεται μόνο την πρώτη φορά και έκτοτε, η εφαρμογή εκτελείται κανονικά, αρκεί να έχει εισαχθεί το αυθεντικό CD-ROM στο τοπικό CD-ROM drive του Η/Υ, ανεξάρτητα εάν τα δεδομένα της εφαρμογής βρίσκονται στον οπτικό δίσκο, ή στο σκληρό δίσκο του Η/Υ.

Το σύστημα CD-COPS βρίσκει εφαρμογές στα παρακάτω :

  • CD-COPS για CD-ROM
  • DVD-COPS για DVD-ROM
  • PDF-COPS για αρχεία PDF
  • Net-COPS για έλεγχο πρόσβασης χρηστών δικτύου
  • Time-COPS για χρονικό έλεγχο πρόσβασης χρηστών λογισμικού
  • MW-AIC για έλεγχο ακεραιότητας λογισμικών εφαρμογών
  • Web-COPS για έλεγχο πρόσβασης λογισμικού από απόσταση
  • e-COPS για ηλεκτρονική διανομή άδειας χρήσης λογισμικού
  • html-COPS για ασφαλή διανομή ιστοσελίδων