Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

Η MediaSoft International εξειδικεύεται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και στην παροχή των σχετικών κάθετων υπηρεσιών, όπως Προστασία Λογισμικού (CD-Cops), Παραγωγή Συμπαγών Δίσκων (CD & DVD), υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης, βασισμένες στη διάθεση και διανομή Audio CD, Video CD, CD-ROM και Video-DVD και  Ανάπτυξη Επαγγελματικών Εφαρμογών Λογισμικού (Custom Software solutions). Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε "One-Stop Shop" για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τη βιομηχανία λογισμικού, ενώ παράλληλα, παρακολουθεί την έκρηξη του Internet και την εξάπλωση της ψηφιακής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.